Om Folkärna Friskola

Arbetet med Folkärna Friskola tog fart i juni 2020 då kommunfullmäktige i Avesta Kommun beslutade att lägga ner byskolan Lunds Skola i Folkärna. Ett år efter beslutet stängde kommunen skolan, samtidigt som arbetet med friskolan pågick för fullt.
 
Folkärna Friskola ska innefatta åk.4-6 och drivs av ett aktiebolag där vinsten återinvesteras i verksamheten. Styrelsen bakom friskolan jobbar ideellt och består av engagerade föräldrar och bybor som värnar om skolan och dess betydelse för byn.
 
I januari 2021 köpte bolaget skolhuset av kommunen och skolan förväntas att åter öppna hösten 2025.