Kunskap
Trygghet
Glädje

Lärande gemenskap för barn i årskurs 4-6

Våra fem främsta fokusområden ger eleverna arbetsro, bekräftelse
och trivsel som bidrar till trygghet och möjlighet att växa som individer.

Det här är Folkärna Friskola

Skolan ligger vackert belägen vid sjön Bäsingen i södra Dalarna och erbjuder en trivsam miljö för elever i årskurs 4-6. Verksamheten har engagerade och behöriga lärare med ett stort intresse för hälsa och välmående. För att erövra kunskap behöver man trivas, få arbetsro och känna sig sedd. Vi lägger därför stor vikt vid att vi är en mindre enhet med en tydlig struktur, att vi har utomhuspedagogik och rörelse i olika former och närproducerad mat på matsedeln. Allt för att eleverna ska få en så värdefull skolgång som möjligt.